Skip to content

Pro Deo

Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging? Indien u in aanmerking komt, worden de kosten van de advocaat door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.

Online zaak melden

U kunt bij Rahimzadeh Advocatuur digitaal en eenvoudig uw zaak aanmelden. Rahimzadeh Advocatuur streeft ernaar om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen één werkdag te reageren op uw aanmelding.

Pro Deo

Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging? Indien u in aanmerking komt, worden de kosten van de advocaat door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed.

Online zaak melden

U kunt bij Rahimzadeh Advocatuur digitaal en eenvoudig uw zaak aanmelden. Rahimzadeh Advocatuur streeft ernaar om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen één werkdag te reageren op uw aanmelding.

Over ons

Rahimzadeh Advocatuur is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam aan de John M. Keynesplein 1-27 (SAY Building B). De advocaat is mr. S. (Siar) Rahimzadeh. Mr.  Rahimzadeh heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft de masters Privaat- en Strafrecht gedaan. Siar Rahimzadeh is een gedreven  professional die zeer bekwaam is in zijn vakgebied.  

De dienstverlening van Rahimzadeh Advocatuur is gericht op particulieren en ondernemers. Het werk van Rahimzadeh Advocatuur bestaat uit informeren, adviseren en (juridisch) bijstand tijdens een procedure. Daarbij staat het belang van de cliënt altijd voorop, zonder dat de advocaat daarbij zijn professionaliteit uit het oog verliest. Rahimzadeh Advocatuur zet zich altijd in voor het maximale resultaat, maar geeft u ook een reële
inschatting van uw kansen.

Een van de steunpilaren van Rahimzadeh Advocatuur is vertrouwen. De basis voor elke advocaat-cliënt relatie is vertrouwen. U mag erop vertrouwen dat uw advocaat deskundig is en zich volledig zal inzetten om uw zaak tot een goed einde te brengen. Daarnaast zorgt Rahimzadeh Advocatuur ervoor dat u een eerlijk proces krijgt. Dat recht heeft iedereen en daar denkt Rahimzadeh Advocatuur niet lichtvaardig over. 

Een toegevoegde waarde van Rahimzadeh Advocatuur is dat de advocaat meerdere talen spreekt. Indien u de Nederlandse taal niet machtig bent, kan de advocaat u ook bijstaan in het Engels en Dari/Farsi/Perzisch.

Rechtsgebieden

Rahimzadeh Advocatuur voert een algemene rechtspraktijk met de nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, sociale zekerheidsrecht en het contracten- verbintenissenrecht. De advocaat is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor deze rechtsgebieden geregistreerd.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties zoals afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Strafrecht

Bent u verdachte of bent u gedagvaard of is uw taakstraf omgezet in een hechtenis? Rahimzadeh Advocatuur staat u met daad en kracht bij.

Bestuursrecht

Rahimzadeh Advocatuur behandelt ook zaken op het gebied van bestuurs(proces)recht.

Contracten- en verbintenissenrecht

Een ieder krijgt te maken met contracten en verbintenissen. Helaas komt het vaak voor dat een contract onjuiste of onvolledige bepalingen bevat.

Ook ontstaat er vaak onenigheid over de uitleg van het contract en kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken uit het contract niet nakomt.

Heeft u al te maken met een vervelend juridisch geschil rondom een kwestie? Rahimzadeh Advocatuur kijkt graag met u mee en staat u bij in een eventuele procedure.

Contact

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact opnemen met Rahimzadeh Advocatuur. Er wordt naar gestreefd om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen.

Adres: 
John M. Keynesplein 1-27 (SAY Building B)
1066 EP Amsterdam

Tel: 020-2440201
Fax: 020-2440204

Mobiel: 06-19445464
E-mail: info@rahimzadeh.nl